Een betere wereld voor kwetsbare groepen; een positieve opbrengst voor de samenleving

background-image

We zijn een sociaal maatschappelijk bedrijf. We ontwikkelen en implementeren concepten voor het sociale domein die maatschappelijke waarde toevoegen en tegelijkertijd leiden tot lagere kosten. 

Voor kwetsbare doelgroepen die anders buiten de boot vallen of het moeilijk hebben in onze samenleving, zoals Wmo-cliënten en mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor deze kwetsbare doelgroepen willen we maatschappelijke waarde toevoegen. Vanuit de problematiek van gemeenten kijken we naar realiseerbare oplossingen. We werken transparant en leggen al onze kennis en ervaring vast, zodat we het opnieuw kunnen gebruiken. Hierdoor minimaliseren we leercurves en risico's.

We werken actief samen binnen bestaande netwerken. Dit zowel met gemeenten, specialisten als lokale leer-werk-bedrijven.

Op deze manier zijn we succesvol in het realiseren van nieuwe concepten.

Hoi Services werkt inmiddels succesvol in 15 gemeenten en dit altijd met lokale partners.

Voor kwetsbare doelgroepen
Maatschappelijke kosten verlagen
Vanuit een integrale visie
Met een beheerste en transparante werkwijze

(Junior) Business Controller

Weet jij alle cijfers weer netjes op de rij te krijgen? Dan zoeken wij jou! Binnen Hoi Services zijn we op zoek naar een (junior) business controller voor ons bedrijf. Je zorgt voor de financiële stuur- en verantwoordingsinformatie en bent verantwoordelijk voor rapportages, analyses en aanbevelingen om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Je komt te werken in een klein team, maar heb je veel contacten met diverse vestigingen in heel Nederland. Hiervoor verzorg je projectmatig de kwaliteit en bewaak je de resultaten. Je bent hiervoor de spin in het web. Je stelt kritische vragen en gaat een discussie niet uit de weg. Je bent een belangrijke speler in het team.

Expliciteren van kennis en ervaring

Hoi Services heeft alle competenties en de benodigde ervaring in huis om met innovatieve concepten maatschappelijke problemen op te lossen. Deze kennis en ervaringen zijn vastgelegd in standaarden, templates en blauwdrukken.

Creëren van toegevoegde waarde

We willen maatschappelijke waarde creëren voor de kwetsbare doelgroepen die anders buiten de boot vallen. Dit anderzijds doen tegen lagere maatschappelijke kosten.

Beheersing en controle

Door de door ons opgedane kennis en ervaringen worden gemeenten volledig ontzorgt bij het plannen en implementeren van soms complexe projecten.